Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal

 25,00

Dit boek over de geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal is niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen: Rick Scholten werkte ruim 7 jaar aan de inhoud. En juist gedurende die periode tuimelden de ontwikkelingen rond de ‘koninklijke waterweg’ over elkaar heen. Het heeft de auteur niet belet een meer dan lezenswaardig boek over verleden, heden én toekomst van het Apeldoorns Kanaal samen te stellen, boordevol wetenswaardigheden en achtergrondinformatie. Daarnaast biedt de auteur betrokken partijen een handreiking om over de eigen ‘grenzen’ te kijken en het algemeen belang in ogenschouw te nemen.

Een bevaarbaar kanaal dient immers als katalysator van een toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde nieuwe ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal én de omliggende gebiedsdelen. Elders in het land hebben toerisme en recreatie een enorme impuls gekregen na revitalisatie van kanalen, waarom zou dat niet gelden voor de regio die zoveel te danken heeft aan het Apeldoorns Kanaal?

Categorieën: , Tag: Artikelnummer: 1626

Beschrijving

Rick Scholten wordt geboren in 1941 in het buurtschap Hoorn bij Heerde, aan het Apeldoorns Kanaal. Zijn opa en vader zijn respectievelijk brugwachter en brugpachter in dienst van Rijkswaterstaat. In 1943 benoemt RWS zijn vader tot sluiswachter van de Hezenbergersluis bij Hattem. Rick Scholten brengt daar tot midden jaren ’50 een groot deel van zijn jeugd door en beleeft het Apeldoorns Kanaal in al zijn facetten. Na de middelbare school studeert hij aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam waar hij wordt opgeleid tot radio-offi cier. Van 1960 tot 1972 vaart hij in die functie op een groot aantal schepen van de Nederlandse koopvaardij in dienst van Radio-Holland.

In 1972 treedt hij in dienst van Defensie. Daarnaast wordt hij bestuurslid, later voorzitter, van de Werkgroep Waterrecreatie Rivierengebied Gelderland, een werkgroep van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. In die tijd wordt hij ook actief motorbootvaarder. In 1998 treedt hij aan als secretaris van de dat jaar opgerichte Stichting Apeldoorns Kanaal, die als doelstelling heeft het Apeldoorns Kanaal in zijn oude luister te herstellen. Gedurende een groot aantal jaren is hij tevens secretaris van WSV “De Mars” in Zutphen en consul recreatie en toerisme (waterconsul) van de ANWB.

244 pagina’s
Hardcover
ISBN: 978-94-91826-52-8
NUR: 693