Page 8 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 8

Bloedserieuze gekkigheid in Oene


     Joanna van Triest (19) is sinds ongeveer een jaar aanvoerder van Vrouwen 1  was hilarisch. Op een gegeven moment vonden  INSPIRATIEBRON
     in Oene. Samen met haar team neemt ze het voetbal bloedserieus. Daarnaast  we het een beetje saai worden, want je staat  Bij de vraag wie Joanna’s inspiratiebron is,
     is er genoeg ruimte voor ‘gekkigheid’. Joanne begon al op haar 3e met voet- anderhalf uur op zo’n sup en toen gingen we el- kiest ze niet voor een beroemde voetballer of
     ballen. Zij speelde, net als de rest van de familie, bij SV Wissel. Sinds 2014  kaar duwen en meer van die gekkigheid.” De dag  voetbalster, maar voor haar oma Jopie van
     voetbalt ze met veel plezier op Sportpark de Hoge Kamp in Oene.       werd afgesloten met een barbecue en een feest. Zuuk-Braakman, die helaas onlangs is overle-
     TeksT: BaBeTTe Brands | FoTo’s: GerriT Tenkink                                   den. “Mijn oma was gewoon super zorgzaam,
                                           HYPER EN LACHERIG           eerlijk en stond voor iedereen klaar. Ze zette
                                           Op het veld draait het uitsluitend om voetbal.  zichzelf aan de kant, maar was tegelijkertijd
                                           “Het is altijd leuk en gezellig, maar uiteinde- nog steeds krachtig. Ik zou graag haar door-
                                           lijk moet je wel gewoon goed voetballen.” De  zettingsvermogen willen!”
                                           ochtend van een belangrijke wedstrijd is de sfeer

                                                              AANVOERDER
                                             ‘Of je nu wel of niet      Deze zelfreflectie is eveneens te zien in hoe
                                            nablijft voor de ‘derde      Joanna haar rol als aanvoerder oppakt. “Ik blijf
                                            helft’; in de kleedkamer      nadenken en puzzelen over mijn rol, wat kan
                                            en op het veld is ieder-      ik meer of minder doen?” In het begin moest
                                                 een gelijk’        ze nog een beetje aan de ‘aanvoerdersband’
                                                              wennen. “De eerste keer dat de scheidsrechter
                                                              tegen mij zei: ‘Alleen jij mag tegen mij praten’,
                                           in de kleedkamer een beetje hyper en zijn veel  vond ik dat een beetje raar. Sommige mensen
                                           spelers lacherig van de zenuwen. Maar vlak voor  in mijn team weten het soms gewoon beter dan
                                           de wedstrijd is het helemaal stil en is iedereen  ik. Ik ben 19 en een teamgenootje van mij 28
                                           heel serieus. “Zodra wij het veld oplopen, moeten – dat kan soms raar voelen.” Het mag duidelijk
                                           we er klaar voor zijn. Nu gaan we voetballen. Dat  zijn: Joanna neemt haar positie als aanvoerder
                                           idee.”                serieus. Ze ziet zichzelf vooral als woordvoerder.
                                           Deze nuchtere instelling is ook na een wedstrijd  Toch beseft ze dat iedereen zijn eigen manier
                                           terug te zien. Na een duel worden, ongeacht de  heeft om het aanvoerderschap in te vullen en
                                           uitslag, de leermomenten kort in de kleedkamer  ze wil dan ook vooral de dingen op zich nemen
     Joanna van Triest: “Ik heb het idee dat de generaties vóór mij een pad voor vrouwenvoetbal hebben vrijgemaakt en dat  besproken. “Als we een belangrijke wedstrijd  die bij haar passen. “Als iemand iets beter kan,
     wij dat pad nu kunnen bewandelen.”                     verliezen, bijvoorbeeld vorig seizoen tegen  ook al draag ik de band, dan moet diegene dat
                                           VIOS, dan wordt er uiteraard flink gebaald. In  gewoon doen.” Zo laat ze de groepsyell aan
     In Wissel voetbalde ze als peuter bij de begin- HILARISCH         de kleedkamer hebben we het er vaak nog even  iemand anders over.
     nersgroep, “maar ik mocht vanwege mijn leeftijd  Deze gelijkheid zorgt voor een team waarin  over: ‘Dit en dat was stom en hadden we veel
     nog niet door naar de pupillen. Waarschijnlijk  iedereen zich thuisvoelt. Volgens Joanna staat  beter kunnen doen’. Maar daarna is de instelling  GOED GEREGELD
     hebben ze tien keer herhaald dat het vanwege  bij Oene Vrouwen 1 gezelligheid hoog in het  van de trainer en die van ons: ‘Nu hebben we het Joanna voelt zich niet alleen binnen haar team,
     mijn leeftijd was, maar ik heb altijd gedacht dat ik  vaandel. Zo had het team laatst een afsluitings- besproken, we weten wat er fout gaat, we weten  maar ook bij VV Oene helemaal thuis. “Het is
     niet goed genoeg was.” Met dat idee is ze des- uitje in Bussloo, waar ze gingen ‘suppen’. (Sup  wat we moeten veranderen en nu gaan we weer  gewoon een gezellige vereniging, iedereen kent
     tijds gestopt met voetballen. Totdat ze in groep 6  is de afkorting van het Engelse Stand Up Paddle  door’. Dan kijken we naar de volgende wedstrijd.  elkaar. Veel mensen hebben ouders die hier
     zat, in een echte ‘voetbalklas’. Een klasgenootje  boarding, redactie). “Niemand had het ooit  We drinken wat in de kantine en dan is het klaar,  voetballen, of opa’s en oma’s die vrijwilligerswerk
     dat bij EZC voetbalde, nodigde haar uit een  gedaan en iedereen viel dan ook in het water, dat meer kun je ook niet doen.” doen, maar ook als je dat niet hebt, dan hoor je
     keer mee te doen. Na één keer meetrainen, was                                   er alsnog helemaal bij. Dat spreekt me aan.” Ze
     Joanna opnieuw helemaal verkocht. Tot op de                                    vindt bovendien veel dingen bij de club prima ge-
     dag van vandaag is ze haar passie voor en ple-                                  regeld, ook als het gaat om de vrouwen- en mei-
     zier in de sport niet verloren. Nadat Joanna met                                 denteams. “We krijgen echt alles: presentatiepak-
     haar moeder naar Oene verhuisde, kwam ze bij                                   ken, trainingspakken, shirts, tassen; noem maar
     de rood-witten terecht. Ondanks dat ze in Zwolle                                 op.” Daarnaast wordt Vrouwen 1, dat dit seizoen
     journalistiek studeert, werkt in een snackbar en                                 in de 3e Klasse I (Oost) speelt, door jong en oud
     een druk sociaal leven heeft, reserveert ze nog                                  aangemoedigd. “Vooral bij belangrijke wedstrijden
     altijd graag tijd voor voetbal.                                          komen er echt veel toeschouwers. Als we ‘thuis’
                                                              voetballen dan staan de oudere vrijwilligers heel
     BORRELHAPJES                                                   fanatiek vanaf de kant te schreeuwen. Ik vind het
     Niet alleen voor Joanna zelf is het trainingssche-                                echt fijn dat iedereen zo enthousiast is.”
     ma soms lastig te combineren met haar werk en
     studie, dat geldt ook voor haar teamgenoten, die                                 VRIJGEMAAKT
     bijvoorbeeld stage lopen of avonddiensten draai-                                 Joanna geeft aan dat VV Oene er sowieso vroeg
     en in het ziekenhuis. “De één blijft na een training                               bij was met vrouwenvoetbal. En daarin heeft ze
     wat langer hangen en de ander niet. In ons team                                  gelijk. Al vanaf 1980 is er vrouwenvoetbal in het
     wordt je daar niet op aangekeken. Het liefst zit ik                                toch als traditioneel bekend staande kerkdorp.
     na de wedstrijd of training gezellig met het hele                                 “Ik weet niet precies de geschiedenis, maar we
     team aan een grote tafel met allemaal borrelhap-                                 hadden de meeste damesteams van de regio. Ik
     jes, maar dat kan nou eenmaal niet altijd. Maar of                                heb het idee dat de generaties vóór mij een pad
     je nu wel of niet nablijft voor de ‘derde helft’; in de                              voor vrouwenvoetbal hebben vrijgemaakt en dat
     kleedkamer en op het veld is iedereen gelijk.” “Het is altijd leuk en gezellig, maar uiteindelijk moet je wel gewoon goed voetballen.” wij dat pad nu kunnen bewandelen.”


     DE9008410-ONT002-CB017
       Frans Schimmel                                   Schildersbedrijf            Vosselman Tenten

                                                                     & Partyverhuur
                    Groen en Grondwerk

                                                               Verhuur van tenten, serviesgoed,
      Van schop tot shovel,                                               apparaten, stoelen, tafels, bank­
                                                                glaswerk, bestek, koffiezet­
        uw specialist in Groen-en Grondwerk!
                                                               jes, partykramen, gasbarbeques,
                                             Bongerdplein 24 • 8162 AX • Epe
                                                                zoals Abrahams en Sara’s,
            Aanleg & onderhoud van gazons                 Telefoon 0578-629412 • GSM 06-51347820  parasols, div. opblaasfiguren,
                 Grondwerk                                             springkussens, enz.
                Bestratingen                                        Vosselman Tenten & Partyverhuur
                 Maaiwerk
                 Transport                                         Zie voor de prijslijst en meer
                                                               informatie onze website:
               Gladheidsbestrijding                    Bongerdplein 24           www.partyverhuurvosselman.nl
           Verhuur van machines met machinist                 8162 AX Epe
                                             Telefoon: 0578-629412       Adres: Rutgershof 11C
                                             GSM: 06-51347820          8161 TB Epe
      06-22419873 Eekterweg 34 | Vaassen | www.fransschimmel.nl                            Tel: 06-523 233 31
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13