Page 5 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 5

Man op de achtergrond in schijnwerpers                                                       5


    Dit voorjaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering die in het teken stond van het 75-jarig bestaan van de club, werd
    Gerard Pelgröm benoemd tot Lid van Verdienste. Een verdiende blijk van waardering voor de man die een groot deel
    van zijn vrijwilligerswerk thuis achter de laptop verricht. Hij is de man die al bijna 40 jaar het overall-overzicht op de
    financiële handel en wandel bij KCVO in de gaten houdt. TeksT | FoTo: GerriT Tenkink

    Gerard (61) voetbalt al vanaf zijn achtste jaar bij  met de financiën van Stichting ‘De Egelbeek’. De  gelegen heb. Op een gegeven moment kwam
    KCVO. Hij doorliep er alle jeugdteams, speelde  stichting beheert de accommodatie van KCVO.  de BTW-teruggave op losse schroeven te staan.
    een tijdje in het tweede elftal, maar de meeste  Zo’n 10 jaar geleden werd vanuit de overheid de  Uiteindelijk is het goed gekomen, maar ik heb
    voetbaluren bracht hij door in het vierde en vijfde  privatisering doorgevoerd. Dat betekent dat het  wel eens gedacht ‘Hoe gaan we dat in vredes-
    elftal. Daarna volgden de Veteranen en sinds 2  beheer van de velden en de kleedkamers bij de  naam regelen?’”    Voetbalvereniging KCVO
    jaar maakt hij deel uit van de woensdagavond- verenigingen kwam te liggen. Ook de aanleg van              Sportpark de Egelbeek
    groep, de groep van de ‘onderlinge partijtjes’.  het kunstgras kwam om de hoek kijken. Opeens  BIJZAAK          Kouwenaarspad 42
    Zijn voetbalcarrière vat hij kort en bondig samen:  krijg je dan ook met alle bijkomende financiële  Veel van de werkzaamheden die Gerard verricht  8171 EA Vaassen
    “Ik was geen hoogvlieger.”      en fiscale aspecten te maken. Ik moet eerlijk  vinden plaats buiten het gezichtsveld van de
                       zeggen dat ik er in het begin weleens van wakker leden van de vereniging, maar hij voelt zich daar  Clubkleuren: wit-zwart
    WAKKER LIGGEN                                                      Opgericht: 22 mei 1947
    Waar hij meer indruk mee maakte en maakt, is                                        Aantal leden: 435
    zijn financiële deskundigheid. “Bij KCVO hebben                                        www.kcvo.nl
    we een financiële commissie van zes personen.
    Ieder heeft daarin zijn taak. Zo blijft het behap-
    baar en is er ook sprake van onderlinge controle.                                 goed bij. “Ik voel vanuit de vereniging de waarde-
    De penningmeester is het hoofd van de commis-                                   ring voor hetgeen ik doe. De benoeming tot Lid
    sie en tevens bestuurslid. Ik verzorg de sala-                                  van Verdienste bewijst dat. Maar die waardering
    risadministratie, inclusief de belastingaangiften.                                is bijzaak. Ik doe het voor KCVO, omdat ik het
                                                             een prettige vereniging vind. Het is een soort
                                                             familie. Of je nu in het Eerste of Zesde elftal
     ‘Het is niet zo dat ze me                                           voetbalt, dat maakt niet uit. Verschil is er niet.
      nooit bij de club zien.                                            Iedereen is even belangrijk”, zegt de 61-jarige
     Daarvoor is het daar te                                             Vaassenaar, die ook persoonlijk voldoening haalt
          gezellig’                                               uit zijn vrijwilligerswerk. “Ik vind financiën leuk.
                                                             Ik geniet ervan als we alles op de rit hebben. En
                                                             als het financiële plaatje klopt. Dat is het geval bij
    De afgelopen jaren heb ik daarbij ook veel werk                                  KCVO. Het is een gezonde vereniging.”
    gehad aan het aanvragen van coronasubsidies.                                   Dat Gerard een groot deel van zijn vrijwilligers-
    Verder heb ik het totaaloverzicht over de finan-                                 werk thuis doet, wil niet zeggen dat hij nooit
    ciën. Ik maak de begroting en de jaarstukken,                                   op het sportpark komt. “Ik ben er natuurlijk op
    zodat we bij de ledenvergadering verantwoording                                  woensdagavond als we ‘ons’ balletje trappen.
    kunnen afleggen. Ik ben dus geen lid van het be-                                 En daarnaast ga ik met regelmaat bij het Eerste
    stuur, maar kan de penningmeester wel advise-                                   elftal kijken. En natuurlijk ben ik ook bij het jaar-
    ren”, zegt Gerard, die zijn verhaal aanvult met de                                lijkse Sportfestijn. Het is niet zo dat ze me nooit
    tweede functie die hij heeft. “Ik hou me ook bezig  Gerard Pelgröm: “Ik geniet ervan als we alles op de rit hebben. En als het financiële plaatje klopt. Dat is het geval bij KCVO.” bij de club zien. Daarvoor is het daar te gezellig.”                                                               Duidelijk verhaal
          De Hypotheekshop Epe                                            Duidelijk verhaal

         De Hypotheekshop Epe

          feliciteert KCVO en VV Oene
          De Hypotheekshop Epe
         feliciteert KCVO, VV Oene en

          met hun 75 jarig bestaan en
          feliciteert KCVO en VV Oene
         VV Emst met hun 75 jarig bestaan en

          SV Epe met het kampioenschap!
          met hun 75 jarig bestaan en
         wenst iedereen een sportief seizoen!

          SV Epe met het kampioenschap!          Hypotheken   Financiële planning   Verzekeringen
          Hypotheken   Financiële planning   Verzekeringen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10