Page 9 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 9

Blij als het zaterdag is                                                               9


    Jans van Limburg komt woorden te kort om te omschrijven hoe hij geniet van een zaterdagmiddag bij VV Oene. “Vijf
    minuten voor afloop van de wedstrijd ga ik naar binnen om een statafel te reserveren voor het groepje met wie we
    na de wedstrijd bij elkaar staan. Doe ik dat niet, dan kan het zomaar zijn dat er geen plek meer is, of dat je ergens
    achteraan aan een tafeltje komt te zitten. Dat is lang zo gezellig niet.” TeksT | FoTo: GerriT Tenkink
                                                                Voetbalvereniging Oene
    Zonder overdrijven kun je zeggen dat VV Oene                                      Sportpark De Hoge Kamp
    een tweede familie voor Jans is. Hij was 25                                         Deventerweg 2
    jaar masseur bij de vereniging en in die tijd was                                      8167 NA Oene
    hij elke dinsdag- en donderdagavond op de
    Hoge Kamp te vinden. En daarnaast zat hij alle                                      Clubkleuren: rood-wit
    zaterdagmiddagen als verzorger bij het Eerste op                                    Opgericht: 2 oktober 1947
    de bank. “Maar ik was er niet alleen voor Oene 1.                                      Aantal leden: 375
    Als er anderen waren die ingetaped of gemas-                                         www.vvoene.nl
    seerd moesten worden, dan deed ik dat ook. En
    was het tijdstip ongunstig, dan kwamen ze bij mij
    thuis in Epe.”                                                  ONDERHOUDSPLOEG
    Want Jans woont in Epe, maar zijn voetbalhart                                   Op dit moment maakt Jans deel uit van de
    ligt in Oene. “In de jeugd heb ik bij SV Epe ge-                                 onderhoudsploeg. “We zijn met een flinke groep.
    voetbald, maar door een akkefietje kwam ik bij                                  Op maandag en een deel ervan ook op vrijdag.
    VV Oene terecht. Ik heb er 15 jaar in het Eerste                                 We hebben allemaal onze vaste taken. Ik zorg
    elftal gevoetbald en daarna nog een paar jaar                                   dat de voetbalkleding wordt gewassen en weer
    in het Tweede en Vierde. In de tussentijd had                                   netjes klaar ligt voor het weekend. En als er
    ik ook een opleiding tot sportmasseur gevolgd”,                                  doordeweekse wedstrijden zijn, dan doen we
    vertelt Jans, die nooit heeft overwogen om
    ergens anders zijn expertise aan te bieden. “Ik
    heb genoeg aanbiedingen gehad en ben af en                                        ‘Je moet hier op
    toe weleens ergens een wedstrijdje ingevallen,  Jans van Limburg met de oorkonde die hij in 2015 ontving.       zaterdagmiddag de
    omdat ze omhoog zaten, maar geen haar op                                        kantine instappen.
    mijn hoofd die ooit heeft gedacht om bij Oene  als supporter langs de lijn. “Ik ben trouw suppor- Jans, dan kom je toch bij ons staan’. Dat vind ik  Dan weet je wat ik
    weg te gaan. De gezelligheid en de saamho- ter, maar ik heb er geen last van als ze verliezen.  nou kenmerkend voor Oene.”  bedoel’
    righeid is enorm. Er is geen verschil of je in het  Dat ben ik snel vergeten. Als verzorger op de
    Eerste of in het Zesde voetbalt. Je moet hier op  bank heb ik ook altijd afstand gehouden van alle  Toen hij stopte als verzorger was er natuurlijk tijd
    zateragmiddag eens de kantine instappen. Dan  emotie. Ik richtte me op de momenten dat ik het  over voor andere klussen. “Ik ben twee keer per  dat ook op vrijdag. We beginnen met koffie en
    weet je wat ik bedoel.”        veld in moest bij een blessure”, zegt Jans, die na  maand bardienst gaan draaien op dinsdag en  om 11.15 uur komt er een schaal met vlees van
                       25 jaar het stokje overgaf. “Ik wilde niet als een  donderdag. En een paar jaar geleden hebben we  Ter Weele op tafel. Daar sluiten we de ochtend
    EMOTIE                kreupele oude man met waterzak het veld op,  met een grote groep het hele clubhuis onder- mee af. Ter Weele levert die vleesschaal al 37
    25 Jaar verzorger, van 1990 tot 2015. Het was  dus het was tijd om te stoppen. Daar heb ik wel  handen genomen. Dat was echt een megaklus.  jaar. Over trouwe sponsoren gesproken! En het
    voor de voetbalvereniging voldoende reden om  even tegenop gezien, want na de wedstrijden  Soms waren er weken dat ik 6 dagen achter  mooie van de onderhoudsploeg is dat iedereen
    hem in 2015 te benoemen tot Lid van Verdienste. was je onderdeel van het team en zat je met de  elkaar op de club was om te klussen”, zegt Jans,  welkom is. We hebben zelfs mensen die niet
    Ook nu nog is Jans trouw bezoeker van de thuis-  jongens aan tafel. Nu opeens niet meer. Maar  die direct relativeert: “Maar toen was ik al met  eens lid zijn van de vereniging. Dat zegt, denk
    en uitwedstrijden van het Eerste elftal, maar dan  er was direct een groepje mannen dat zei: ‘Hé  pensioen, dus ik had tijd genoeg.” ik, genoeg.”


    Rood-witte emoties op de Hoge Kamp


    “Zelden mochten we op de Hoge Kamp zoveel mensen verwelkomen met een rood-wit hart als op
    zaterdag 20 augustus.” Voorzitter Henk Nooteboom van VV Oene vertelt trots over het duel van ‘zijn’
    VV Oene tegen Lucky Ajax. Op deze pagina een sfeerimpressie met enkele foto’s.
    TeksT: roeloF dalhuiZen | FoTo’s: GerriT Tenkink en Carlo ZWarThoF

    Lucky Ajax, geregisseerd door Sjaak Swart en onder aanvoering
    van Simon Tahamata, was op bezoek in Oene en liet daar bijna
    negenhonderd voetballiefhebbers genieten. Henk Nooteboom:
    “Ondanks de respectabele leeftijd van veel Ajax-spelers toonden
    ze aan het publiek dat ze het voetbalspelletje nog niet verleerd
    zijn.”

    Het was met recht een feest voor de hele vereniging: Oene kwam
    met een ruime selectie van bijna vijftig(!) spelers uit de kleedka-
    mer, waardoor ook veel voetballers buiten de teams van Oene 1
    en 2 speelminuten kregen. Er werd vooral aan de kant van Oene
    stevig door gewisseld, waardoor iedereen speelminuten kreeg.
    “De wedstrijd werd uiteindelijk door de rood-witten uit Amster-
    dam gewonnen met 4-7 van de rood-witten uit Oene”, vertelt de
    Oene-voorzitter met een brede glimlach.

    Na het laatste fluitsignaal door Dick Jol uit Scheveningen plugde
    een DJ de stekkers in en luidden de elektronische fluittonen de
    ‘derde helft’ in. “Het bleef tot in de late uurtjes gezellig op het
    sportpark.”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14