Page 3 - VOETBAL-Krant 2022-2023
P. 3

Sterkhouder Bredewolt met                                             de breedte zijn we sterker geworden, ik weet  3


                                                             zeker dat wij in deze klasse thuishoren. Hoe ik
    CSV Apeldoorn 4e Divisie in                                            onze kansen inschat komend seizoen? Als we in
                                                             de middenmoot spelen, doen we het heel goed.
                                                             We zouden zelfs kunnen verrassen door in de
                                                             top zes te spelen, dan zou je echt een superjaar
                                                             hebben. Maar in eerste instantie wil je je zo
                                                             snel mogelijk veilig spelen, zodat je snel in de
    De laatste maanden zijn zeer fraaie geweest voor Dean Bredewolt. De geboren en getogen Epenaar werd kampioen   middenmoot terechtkomt.”
    met CSV Apeldoorn, pakte binnen de club voor de tweede keer de titel ‘Speler van het seizoen’ én veranderde van
    baan. Het leven lacht de nog altijd in Epe woonachtige keeper toe.                        PIET VELTHUIZEN
    TeksT: Glenn van der sTraTen | FoTo’s: WouT van Zoeren, WoZoPro                          Ondanks de jonge leeftijd van Bredewolt,
                                                             heeft hij toch al flink wat ervaring opgedaan bij
                                                             verschillende verenigingen. Waaronder twee
                                                             professionele clubs. “Ik ben op mijn zevende
                                                             begonnen bij SV Epe. Mijn vriendjes gingen alle-
                                                             maal voetballen, maar dat vond ik niks. Vandaar
                                                             dat ik ging keepen. Na twee à drie jaartjes voor
                                                             Epe gespeeld te hebben, maakte ik de overstap
                                                             naar Vitesse. Ook van Go Ahead Eagles en FC
                                                             Twente kreeg ik uitnodigingen, maar ik vond
                                                             Vitesse de mooiste club. Daarnaast was ik fan
                                                             van Piet Velthuizen, op dat moment keeper bij
                                                             het eerste van Vitesse.”

                                                             “Na een paar jaar in Arnhem keerde ik terug
                                                             bij SV Epe. Op een gegeven moment wilde ik
                                                             naar het Eerste. Epe wilde mij echter bij de B1
                                                             houden, omdat de club wilde dat we in de 3e
                                                             Divisie bleven. Het seizoen daarvoor werden
                                                             wij namelijk kampioen met slechts zes tegen-
                                                             doelpunten. Onze wensen verschilden. Maikel
                                                             Amzand, coach van VIOS Vaassen, belde mij op
                                                             en zodoende vertrok ik op 16-jarige leeftijd naar
                                                             VIOS. Epe vond het jammer, maar ik vond de
                                                             overstap het beste voor mijzelf. Bij VIOS kreeg
                                                             ik de kans in het Eerste en ik werd er meteen
                                                             speler van het jaar. Als je puur naar mijn jaren bij
                                                             Eerste elftallen kijkt, ben ik drie keer op rij speler
                                                             van het jaar geworden, haha.”

                                                             Dat Bredewolt dat ene jaar uitblonk bij de
                                                             geelhemden uit Vaassen, bleef in de regio niet
    Dean Bredewolt speelt met CSV Apeldoorn dit seizoen in de 4e Divisie: “Om eerlijk te zijn, ben ik ook wel toe aan een stap omhoog. Nu kan ik laten zien of ik dit niveau ook aankan.” onopgemerkt. “Toen heb ik meteen de stap naar
                                                             PEC Zwolle gemaakt. Daar train je zes tot zeven
    Gedurende het hele afgelopen seizoen was het  standers te treffen en nieuwe complexen te zien.  zonder CSV. Hier hebben we een stap gemaakt  keer per week, dat is voor mij iets te veel van het
    doel bij CSV Apeldoorn helder: kampioen worden  De clubs in de 4e Divisie hebben net wat meer  door te promoveren en ik ben benieuwd naar wat  goede. Ik houd ervan om ook plezier buiten het
    in de 1e Klasse D. Voetballend gezien was de  sponsoren en mensen langs de lijn, het oogt dus  komend seizoen brengt. Daarna kijk ik of ik blijf  veld te hebben. Lekker een drankje doen na de
    ploeg van trainer Jan Kromkamp veruit de beste,  ook een stap hoger. Dat is echt leuk.” of vertrek. Ik luister altijd naar mijn gevoel, maar  training of wedstrijd in een sfeervolle kantine, in
    maar met alleen mooi voetbal kom je er niet.                kijk ook naar eventuele mutaties in de groep.  plaats van meteen naar huis te rijden. Dat was
    Wanneer tegenstanders de beuk erin gooiden en  ‘SPELER VAN HET SEIZOEN’  Of de trainers of bepaalde spelers blijven, laat  daar toch minder. Na 3 jaar kreeg ik geen con-
    de lange bal hanteerden, kregen de Apeldoorners  Binnen CSV Apeldoorn is iedereen lovend over  ik zeker meewegen in een eventuele keuze.  tract bij Zwolle. Het viel mee hoe teleurgesteld
    het moeilijk. Maar als het echt gevaarlijk werd,  ‘hun’ doelman. Niet voor niets is Bredewolt twee  Waar een echt mooie club speelt? In de 2e of 3e  ik daarover was. Ik was meer opgelucht, omdat
    konden de rood-gelen altijd rekenen op Dean  keer uitgeroepen tot ‘Speler van het seizoen’.  Divisie. Ik ga echter niet meer ergens als tweede  ik lager ging spelen en daardoor juist het plezier
    Bredewolt. De 24-jarige aanvoerder toont al jaren  En was er geen corona geweest, dan was dat          terugvond. Plezier had ik bij DVS’33, waar ik na
    een betrouwbare sluitpost te zijn. En misschien is  hoogstwaarschijnlijk drie keer gebeurd. En drie       de periode bij Zwolle naartoe ging, zeker. Het
    de promotie naar de 4e Divisie (voorheen Hoofd- keer die titel krijgen, was de eerste doelstelling  ‘Ik ga niet meer ergens  probleem was alleen dat ik goede concurrenten
    klasse) voor Bredewolt wel het belangrijkst. Want  die Bredewolt had, toen hij voor het eerst de kan- als tweede keeper heen.  had. Uiteindelijk raadden mijn ploeggenoten
    als er íemand de 1e Klasse ontgroeid is, dan is  tine van CSV binnenkwam. “Toen zag ik namelijk  Mijn gevoel is leidend’ Benjamin Roemeon en Basil Camara (Apeldoor-
    het de immer goedlachse ballenstopper wel. op het bord dat Patrick Jansen (voorganger              ners, red.) mij aan naar CSV Apeldoorn te gaan.
                       Bredewolt, red.) drie keer speler van het jaar is              Volgens hen zou ik bij CSV sowieso spelen,
    “Om eerlijk te zijn, ben ik ook wel toe aan een  geworden. Dat wilde ik natuurlijk ook presteren.  keeper heen. Maar mijn gevoel is leidend. Ik kan  omdat eerste keeper Patrick Jansen vertrok en ik
    stap omhoog. Nu kan ik laten zien of ik dit niveau  Maar ik voelde geen druk omdat mijn voorganger  ook nog 10 jaar bij CSV blijven, als mijn gevoel  de trainer Jeroen Burghout al kende.”
    ook aankan. Een leuke uitdaging”, meent Brede- het zo goed deed. Hij is namelijk een paar jaar  hier continu goed is. Nu heb ik het uitstekend
    wolt. Hij kijkt uit naar het spelen tegen de betere  ouder. Ik wilde gewoon lekker spelen en dat lukt  naar mijn zin. Vooral dankzij de spelersgroep,  MEER POWER EN ENERGIE
    ploegen. “Ook in de 4e Divisie zijn er vechtploe- aardig.”         de trainers en de altijd positieve vrijwilligers en  De rest is bekend. Bredewolt ging zeker spelen
    gen, maar er zijn ook voetballende teams zoals               supporters.”             en ontpopte zich al snel tot een sterkhouder. Op
    wijzelf. Wij moeten in ieder geval geleerd hebben  “Uiteindelijk wil ik het maximale uit mijzelf halen”,     voetbalgebied gaat het vooralsnog crescendo
    van vorig seizoen, hoe we dat soort tegenstan- vervolgt Bredewolt. “Ik wil zo hoog mogelijk spe- En dus houdt Bredewolt zich dit seizoen enkel  voor Bredewolt, maar op persoonlijk gebied
    ders moeten bestrijden. Wij moeten zeker niet  len. Alleen weet ik nog niet of dat mét CSV is, of  en alleen bezig met de Orderbosbewoners. “In  mag hij ook niet klagen. “Ik werk sinds een
    de illusie hebben dat we heel het seizoen lekker                                 aantal maanden als planner en werkvoorberei-
    kunnen voetballen. Soms zullen wij ook gewoon                                   der bij Breman in Zwolle. Bij mijn vorige werk
    mee moeten in het vechtvoetbal. Los van speel-                                  draaide ik nachtdiensten in een meldkamer
    stijlen, vind ik het vooral leuk om nieuwe tegen-                                 bij een beveiligingsbedrijf. Daardoor had ik ’s
                                                             avonds met trainen weinig energie. Nu werk
                                                             ik gewoon overdag, waardoor ik tijdens de
      Colofon                                                   trainingen veel meer power en energie heb. Ik
                                                             kan mij nu ook beter opladen voor de wedstrij-
                                                             den op zaterdag. Ook voor mijn omgeving is het
      De Voetbalkrant is een uitgave van:                                     prettiger. Ik woon thuis bij mijn ouders en zusje;
                                                             zij hoeven met het slapen geen rekening meer
                                                             te houden en mijn vriendin weet dat ik op som-
                                                             mige avonden gewoon vrij ben. Voor alles is
           |  |
                                                             het beter dat ik nu overdag werk. Mijn vader is
      in samenwerking met de voetbalvereni-                                    na 30 jaar gestopt met het coachen van Eerste
      gingen uit de gemeente Epe.                                         voetbalelftallen. Hij komt nu kijken naar mij en
      Hoofdstraat 143 | 8162 AE Epe | 0578 - 629 061                                naar het volleybal van mijn zusje. Mijn moe-
      info@uitgeverijgelderland.nl                                         der komt sowieso altijd kijken. Vaak met mijn
      www.uitgeverijgelderland.nl                                         vriendin, die ondertussen een band opbouwt
                                                             met de partners van mijn teamgenoten. Dat is
      Foto’s voorpagina: Jason Charters, Wout van
      Zoeren (WoZoPro), Gerrit Tenkink, Archief                                  leuk. Dat soort dingen laat ik ook meewegen als
      VV Emst, Ella van den Berg en Jeffrey F Lin                                 ik ooit een keuze moet maken om te blijven of
                       De 24-jarige aanvoerder van CSV Apeldoorn toont al jaren een betrouwbare sluitpost te zijn. te vertrekken.”
   1   2   3   4   5   6   7   8