Page 1 - Voetbalkrant 2015-16
P. 1


voetbalkr
ant  -  1 
voetbalkrant  -  1 
Voetbalkrant
etba
voetbalkran
lkrant   
Voetba
voetbalkran
lkrant   2015/16 Sportplaatjesactie 
6 
Sportplaatjesactie 
De spaaractie start op maandag 26 oktober en 
84 • vv KCvO • vv OEnE • sv vaass
Epe
tie start op
 maandag 26 oktober en 
e start op maandag 26 oktober en loopt tot en met zaterdag 19 december 2015. 
loopt tot en met zaterdag 19 december 2015. 
Wie doen er mee aan de  actie? SV Epe, EZC’84, 
 mee aan de 
 actie? SV Epe, EZC’84, 
Wie doen er mee aan de  actie? SV Epe, EZC’84, 
SV Wissel, VV Oene, ORMI, BASE, DSO, 
l, VV Oene
, ORMI, BASE, DSO, Cialfo, Hercules, MHC en TTV De Spinners. Bij iedere € 10,- die u besteedt aan boodschap- pen ontvangt u een zakje met sportplaatjes. Verzamel al je helden llstar EPE Basketball s A epe De toppers van seizoen 2015-2016 
 toppers van seizoen 2015-2016 
Verza
rzam
el al je Lokale 
je Lokale 
helden van 
je Lokale 

lde
n van Epe 
Verzam
el al je Lokale 
je Lokale 

elden van 
je Lokale 
helden van 
lde
n van Epe vv Emst • sv EpE • vv EZC ‘84 • vv KCvO • vv OEnE • sv vaassEn • Csv viOs • sv WissEl 
Gemeen
te Epe   1   2   3   4   5