Aanbieding!

Boek over Geloof

 34,95  29,50

Een levenswerk wil de auteur, Piet Goris, het niet noemen, maar feitelijk is het dat wel. Het boek telt drie delen: geloofsleer, liturgie & sacramenten en inleiding op de bijbel. De auteur gaat vragen niet uit de weg, stelt ze ook, windt er niet altijd doekjes om, maar zoekt op de eerste plaats geestelijk Leven. Een inspirerend boek, dat de lezer Houvast wil bieden.

 

Artikelnummer: 978-90-813591-2-2 Categorieën: , Tag: Artikelnummer: 1687

Beschrijving

Hij was 26 jaar lang ‘beroepsvrijwilliger’ in de Martinusparochie te Epe. Op zijn 70e, zo beloofde hij zijn vrouw, zou hij stoppen met de vrijwilligersactiviteiten binnen de kerk. En zo geschiedde. Maar niets doen is geen goede tijdsinvulling voor Piet Goris (1929). De volwassenencatechese en de bijbelkoers die in de loop der jaren tijdens het vrijwilligerswerk waren ontstaan en gegroeid, zette hij daarom op internet. De website www.overgeloof.info breidde uit en leidde uiteindelijk tot een boek: ‘Boek over Geloof, aanleiding tot, grond voor en beleving van spiritualiteit’.

 

Zijn activiteiten lagen 26 jaar lang op het terrein van pastorale zorg, catechese, liturgie en oecumene. Een levenswerk wil hij het niet noemen, maar feitelijk is het dat wel. Het ‘Boek over Geloof’ is daar een onderdeel van. De bescheiden Epenaar moet overgehaald worden om op de foto te gaan, maar vertelt met graagte over zijn boek. “Had nooit kunnen weten dat het er ooit van zou komen, maar straks ligt er dan een boek”, aldus de naar eigen zeggen ‘eenvoudig echtgenoot, zesvoudig vader en zeven­voudig grootvader’. “Na het beëindigen van het vrijwilligerswerk in oktober 1999 zijn de volwassenencatechese en de bijbelkoers, die in de parochie zijn gegroeid, vanaf 2000 op internet gezet in de site ‘Over Geloof’. Toen dat klaar was, zijn daar regelmatig overwegingen voor de liturgie van de zon- en feestdagen bijgekomen. Nu is voornamelijk het catechetisch gedeelte ervan in dit boek in een wat ruimer tekstjasje gezet.”

 

Degelijke basis

‘Een wat ruimer tekstjasje’ betekent concreet 352 pagina’s, gebonden met een harde, linnen kaft en een papieren omslag. Het boek telt drie delen: geloofsleer, liturgie & sacramenten en inleiding op de bijbel. Zij zijn bedoeld respectievelijk als grond voor, vieren van en aanleiding tot spiritualiteit. Goris: “Het gaat in ons geloof om geestelijk Leven, spiritualiteit, maar het is wel zo goed als die een degelijke basis heeft, de beleving ervan een gemeenschappelijke ‘ruimte’ heeft en gevoed wordt door een lange traditie. Het is dan ook geen boek dat je even door neemt. Maar het is vast de moeite waard, net als ons geloof.”

De auteur gaat vragen niet uit de weg, stelt ze ook, windt er niet altijd doekjes om, maar zoekt op de eerste plaats geestelijk Leven, Leven naar zijn Schepper toe.

 

Hoe is de in 1990 aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht afgestudeerde Goris op het idee gekomen van een boek? “Eén van mijn vroegere hoogleraren las de eerste hoofdstukken van de Volwassenencatechese en merkte op dat ik eigenlijk een boek schreef. Zijn opmerking bleef hangen en dan gebeurt het na al die jaren uiteindelijk toch.”

Goris vervolgt: “We verwachten dat het boek 1 december in de boekwinkel ligt. Dankzij goede mensen blijft de prijs onder de 35 euro. Er staat meer in dan voor dat bedrag”, waarna hij nog eens terugblikt. “Het is begonnen in 1979 met catechese voor jongeren. Toen zei een bezorgde grootvader in de kerk tegen me: “God zegene u, mijnheer Goris”, omdat ik zijn kleinzoon geloofsonderricht gaf. Nooit kunnen denken dat die zegen zo – mag het ik zeggen? – werd vervuld, voltooid. Moge zij gedijen.”

De verkoopprijs is € 29,50, inclusief cd + addendum

‘Boek over Geloof, aanleiding tot, grond voor en beleving van spiritualiteit’

ISBN 978-90-813591-2-2

Hardcover, 340 pagina’s

Zie ook de website www.overgeloof.info

Ook van deze auteur: Kleinboek over Geloof