voetbalkrant2019
P. 1

paren l
VOETBALKRANT GEMEENTE EPE – SEIZOEN 2019-2020 – WWW.UITGEVERIJGELDERLAND.NL
35
10 11
12 14
VV EMST • SV EPE • VV EZC ‘84 • VV KCVO • VV OENE • SV VAASSEN • CSV VIOS • SV WISSEL
DE HYPOTHEEKSPECIALIST DE HYPOTHEEKSPECIALIST
DE HYPOTHEEKSPECIALIST DE HYPOTHEEKSPECIALIST
• Bekervoetbal
• Competitieprogramma • Jaar van de waarheid voor Sven van Doorm • De ambities van MarijeBrummel
manpannekoek.nl
Uw bouw, wij zorgen ervoor
8162 ES EPE Quiickbornllaan 18
dd 1 ef.indd 1
2-
le
on (0578) 61 48 31
Advertentie A5 Opbouwen_1.indd 1
Telefoon(0578)614831Voooorraalluuw www.hs-hu8i8is1s16m6m2aEaEaSnE.PnPnEl 02-07-15 15:17
A5_ajax-path_bp_advertentiedef.indd 1
16-02-16 22:04
e
De rente is historisch laag...
Sparen levert je ook niets op...
Zeker bouwen met B&P
Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen
De rente is historisch laag...
Hypotheken Hypotheken
Kies voor Braakman & Pannekoek
Verzekeringen
· een betrouwbare partner Al ruim 2V0Hejryazaperokdteéhreihnkygpeeontnheek- en
nte is historisch laag...
Hypotheken
v
e
· die meedenkt
ok niets op...
verzekeringspecialist in Epe
r
t
j
·
· en op de details let
Verzekeriingen
uw
b
ud
ge
n levert je ook niets op...
Verzekeringen Verzekeringen Pensioenen Pensioenen
tb
e
e
o
Écht rendement bouw je met Braakma
waa
kt
Klanten waarderen ons gemiddeld
rendement bouw je met Braakman & Pannekoek! ent bouw je met Braakman & Pannekoek!
Kijk op www.braakmanpannekoek.nl ww.braakmanpannekoek.nl Uw bouw, wij zorgen ervoor
Pensioenen Pensioenen
Quickbornlaan 18
Q8u1iic6kb2boErnSllaEaPnE18
16-02-16 22:04 02-07-15 15:17
16-0
DE HYPOTHEEKSPECIALIST DE HYPOTHEEKSPECIALIST
Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen
Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen
HP
ke
nekoek!
n
&
P
eypn
n
ositoh
en HPeypnositohenken
met een 9,2
a
Telefoon81(6025E7ES8)EP6PE1 48 31
Uw bouw, wij zorgen ervoor
TelefQfouoinck(b0o5r7n8la)a6n1148 31 Quickbornlaan 18
T
prreemieiebbeerreekkeennininggeenn
e
f
16
22
4 02-07-15 15:17
www.hs-huisman.nl www.hs-huisman.nl
Voooorraalluuw prreemieiebbeerreekkeennininggeenn
Voooorraalluuw
:0
o
n


   1   2   3   4   5