Page 8 - Voetbalkrant 2015-16
P. 8

8  -  Voetbalkrant vv Oene: prachtige accommodatie D 
e voetbalv
ereniging heeft een grote regio- 
heeft een grote regio- 
nale aantrekkingskracht. 
aantrek
kingskracht. 
nale aantrekkingskracht. 
Tweederde van de leden is 
rde van
 de leden is 
nale aantrekkingskracht. 
Tweederde van de leden is 
afkomstig uit de directe omgeving 
g uit de 
directe omgeving 
omstig uit de directe omgeving 
afkomstig uit de directe omgeving 
(met name Emst, Nijbroek, Welsum, 
e Emst, N
ijbroek, Welsum, Heerde en Epe). Met maar liefst ze- 
Heerde en Epe). Met maar liefst ze- 
ven meisjes- en damesteams is de 
sjes- en 
damesteams is de Voetbalvereniging oene Sportpark De Hoge kamp Deventerweg 2 8167 nA oene Clubkleuren: rood-wit opgericht: 2 oktober 1947 Aantal leden: 648 www.vvoene.nl 
damesafdeling va
n VV Oene zelfs 
damesafdeling van VV Oene zelfs 
toonaangevend in de regio. 
ngevend
 in de regio. BELAnGELooS VV Oene is een groeiende en finan- 
VV Oene is een groeiende en finan- 
cieel gezonde vereniging. Dit wordt 
c
r
zonde vere
niging. Dit wordt 
cieel gezonde vereniging. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
gelijk g
emaakt door de vele vrijwilligers, die zich belange- 
loos inzetten voo
r de vereniging. 
loos inzetten voor de vereniging. 
Hierdoor blijft de contributie voor 
 blijft de
 contributie voor 
Hierdoor blijft de contributie voor 
iedereen betaalbaar. Ook een grote 
 betaalba
ar. Ook een grote 
iedereen betaalbaar. Ook een grote 
groep sponsors draagt zijn 
inan-
sponsor
s draagt zijn inan- 
groep sponsors draagt zijn 
inan- 
ciële steentje bij. Naast de vele 
eentje bi
j. Naast de vele 
ciële steentje bij. Naast de vele 
reclameborden langs het hoofdve
orden lan
gs het hoofdveld hebben alle 28 teams een shirt- 
reclameborden langs het hoofdveld 
hebben alle 28 teams een shirt- 
sponsor. Het afgelopen jaar zijn de 
 Het afgel
open jaar zijn de 
ponsor. Het afgelopen jaar zijn de kleedkamers en toiletten gereno- 
kleedkamers en toiletten gereno- 
veerd, zodat ook dit gedeelte van 
odat ook 
dit gedeelte van het sportpark er weer representa- tief uitziet. 
tief uitziet. 
Oene 1 is het 
is het af
gelopen seizoen 
Oene 1 is het afgelopen seizoen 
na een dubbele confrontatie tegen
ubbele co
nfrontatie tegen 
na een dubbele confrontatie tegen 
Hattem 1 helaas gedegradeerd naar 
 helaas g
edegradeerd naar 
Hattem 1 helaas gedegradeerd naar 
de 3e Klasse. Na twee wedstrijden 
asse. Na 
twee wedstrijden en twee keer een kwartier verlen- 
en twee keer een kwartier verlen- 
ging stond de stand qua punten 
ond de s
tand qua punten nog steeds gelijk. Hattem was ech- 
nog steeds gelijk. Hattem was ech- 
ter koelbloediger in het nemen van 
bloediger
 in het nemen van 
ter koelbloediger in het nemen van 
de strafschoppenserie, waardoor 
fschoppen
serie, waardoor degradatie een feit was. BEGELEIDInG oEnE 1 
degradatie een feit was. 
BEGELEIDInG oEnE 1 
Onder leiding van de nieuw
leiding 
van de nieuwe 
nder leiding van de ni
Onder leiding van de nieuwe 
hoofdtrainer Bernard van Werv
ainer Ber
nard van Werven 
hoofdtrainer Bernard van Werven 
uit Apeldoorn zal Oene 1 proberen
doorn zal
 Oene 1 proberen 
uit Apeldoorn zal Oene 1 proberen 
om zo snel mogelijk terug te keren 
el mogeli
jk terug te keren 
om zo snel mogelijk terug te keren 
naar de 3e Klasse. Van Werven is in 
3e Klasse.
 Van Werven is in het verleden onder andere werk- 
zaam geweest bij 
WWNA, VV Activia 
zaam geweest bij WWNA, VV Activia 
en VV Beekbergen. Als speler heeft 
ekbergen.
 Als speler heeft 
en VV Beekbergen. Als speler heeft 
hij vele jaren in de hoofdmacht van 
 jaren in 
de hoofdmacht van 
hij vele jaren in de hoofdmacht van 
WSV gespeeld. Van Werven wordt 
peeld. V
an Werven wordt 
WSV gespeeld. Van Werven wordt 
dit jaar geassisteerd door Edwerd 
 geassist
eerd door Edwerd 
dit jaar geassisteerd door Edwerd 
Schuring uit Heerde, die eerder 
g uit Hee
rde, die eerder jeugdtrainer was bij VV Oene, Ro- bur et Velocitas en SV Epe. 
bur et Velocitas en SV Epe. 
Verder bestaat de begeleiding 
estaat de
 begeleiding van 
Verder bestaat de begeleiding van 
Oene 1 uit de leiders Michel van 
uit de le
iders Michel van 
Oene 1 uit de leiders Michel van 
Limburg en Roelie de Wilde en 
 en Roel
ie de Wilde en 
Limburg en Roelie de Wilde en 
verzorger Aart Kamphuis. Arjan 
er Aart 
Kamphuis. Arjan Nijmeijer is komend seizoen op- 
Nijmeijer is komend seizoen op- 
nieuw assistent-scheidsrechter bij 
sistent-s
cheidsrechter bij vv Oene. 
Voetbalvereniging oene is gehuisvest op
 sportpark ‘De Hoge kamp’. De prachtige 
Voetbalvereniging oene is gehuisvest op sportpark ‘De Hoge kamp’. De prachtige 
accommodatie heeft onder andere een grote tribune met circa tweehonderd zit- en 
onder andere een grot
e tribune met circa tweehonderd zit- en 
accommodatie heeft onder andere een grote tribune met circa tweehonderd zit- en 
honderd staanplaatsen. Sinds 2014 beschikt de vereniging over kunstgras op het 
en. Sinds 2014 besch
ikt de vereniging over kunstgras op het 
honderd staanplaatsen. Sinds 2014 beschikt de vereniging over kunstgras op het 
hoofdveld en een 4x4 boardingveld. 
d en een 
4x4 boardingveld. Sportpark ‘De Hoge Kamp’ heeft een grote tribune met circa tweehonderd zit- en honderd staan- plaatsen en beschikt sinds 2014 over kunstgras op het hoofdveld en een 4x4 boardingveld. Regionale boeken Regionale boeken 
| 
| Hoofdstraat 143 8162 AE Epe 0578 - 629061 info@uitgeverijgelderland.nl www.uitgeverijgelderland.nl 
Gezegden en u
itdrukkingen  in de streektaal Van Zwienenkeutels  tot melkmoes Doesburg op de kaart Schotakker 5 8162 JC EPE uitvaartvanvemde@planet.nl www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl 
De kleinschalige onderneming met
 ruime ervaring in het verzorgen van een respectvol en waardig afscheid. 
De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen 
van een respectvol en waardig afscheid. 
Waar u ook bent verzekerd, u mag altijd zelf bepalen door wie u de 
verzekerd, u mag 
altijd zelf bepalen door wie u de 
aar u ook bent verzekerd, u mag altijd zelfuitvaart laat verzorgen. 24 uur per dag persoonlijk bereikbaar Tel: 0578 - 690410 Mob: (06 - 83227151) Eperweg 18  |  8167 LH Oene 0578 - 641367 www.garageoene.nl 
Garage Oen
e helpt u 
arage Oene helpt u 
graag door de crisis, 
 door 
de crisis, 
raag door de crisis, 
reken uit uw winst!
n uit
 uw winst!
   6   7   8   9   10