Henk-Jan Hoekjen (1971) is journalist, historicus en filosoof. Hij genoot zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen (Geschiedenis) en de Universiteit van Utrecht (Wijsbegeerte). Sinds eind 2012 is hij bezig met een vierjarig onderzoeksproject naar de filosofie van Spinoza. Daarnaast werkt hij als hoofdredacteur voor de vaktijdschriften Inside Information en Inside Information Verlichting.

Hoekjen schreef de verschillende delen van Het Architectenboek met het doel om het denken van een generatie Nederlandse architecten bloot te leggen. “Interviews met architecten gaan vaak over een specifiek project”, aldus de auteur. “Het leek mij een goed idee om niet zozeer de kenmerken van die projecten als wel de onderliggende visie van de bouwmeesters bloot te leggen.” Dat dit streven ook vanuit de architectenbranche gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat Hoekjen zo ongeveer de gehele ‘Superdutch-generatie’ voor zijn boeken heeft weten te strikken. De Architectenboek-serie is daarmee een fundgrube voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van de meest invloedrijke architectuurstroming uit de Nederlandse geschiedenis.