Het architectenboek deel 7

Corporate identity: keurslijf of katalysator?

Architecten hebben vanaf het begin van de jaren tachtig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid meer en meer geofferd op het altaar van het postmodernisme.
Velen van hen hebben zich immers zonder scrupules gevoegd naar de wensen van het internationale bedrijfsleven. Is er in dit opzicht sprake van een Faustiaans pact dat de authentieke creativiteit van de architectuur smoort? Of weten professionele
bouwmeesters ondanks de beperkingen die hen in de dagelijkse praktijk worden opgelegd hun vak en visie juist naar nieuwe hoogten te stuwen? Is de vermaledijde corporate identity van een opdrachtgever een keurslijf of een katalysator?

Geïnterviewden:

Koen van Velsen, Jan des Bouvrie, Frank Duffy, Kamiel Klaasse, Piet Boon, Evelyne Merkx, Ineke Hans, Ben van Berkel.