WK-Krant Deventer
P. 1

      
Editie Deventer
World Cup
Nederland
speelschema Legendarisch Afrika
WK
Op weg naar een heerlijke voetbalzomer?
2010
      
World Cup
Het WK Voetbal staat in de startblokken. Van 11 juni tot en met 11 juli is Zuid-Afrika gastheer van het meest prestigieuze voetbalevenement ter wereld. Voor sommigen kan deze periode van talloze voetbaluren op televisie niet snel genoeg voorbij gaan. Anderen verheugen zich
en sommige lokale onder- nemers hebben hun prijzen drastisch verhoogd. En dan waren er nog de problemen met de stadions die niet op tijd af zouden zijn, het open- baar vervoer et cetera. Toch heeft de FIFA alle vertrouwen in een perfect eindtoernooi. Zuid-Afrika heeft een jonge democratie en is een land met een prima infrastructuur. Een groot land (ruim 33 keer zo groot als Nederland) met elf of ciële talen en een enorme verscheidenheid aan natuurschoon. Half juli zul- len we weten of dit prachtige land in staat is geweest het wereldkampioenschap te or- ganiseren zoals de FIFA en miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld het wen- sen.
nH
u al op een knotsgekke voetbalzomer met een hopelijk succesvol Oranje.
et Nederlands Elftal speelt zijn openingswed- strijd op 14 juni in Johan-
land, dat alle wedstrijden wist te winnen, werd beloond met een positie als groepshoofd.
De FIFA hield bij de loting rekening met geogra sche criteria. Dat betekent bijvoor- beeld dat Zuid-Afrika een Zuid-Amerikaanse tegenstan- der krijgt (Mexico) en geen Afrikaanse. Argentinië en Brazilië treffen juist een land uit Afrika in plaats van een land van hun eigen continent. Zuid-Afrika opent het eerste WK op Afrikaanse bodem op 11 juni met een wedstrijd in Johannesburg tegen Mexico. Het WK 2010 vindt in negen
steden plaats, waaronder bekende plaatsen zoals Jo- hannesburg, Kaapstad, Pre- toria en Durban. Maar ook in minder bekende oorden als Port Elizabeth, Polokwane, Rustenburg, Bloemfontein en Nelspruit worden wedstrijden gespeeld.
Er is veel te doen geweest over de toewijzing van Zuid-Afrika; zo zou het land een dergelijk evenement niet goed kunnen organiseren en zou de veilig- heid niet gegarandeerd kun- nen worden. De kaartverkoop vanuit Europa valt tegen, de vliegprijzen rijzen de pan uit
nesburg tegen Denemarken. Vijf dagen later is in Durban Japan de tegenstander. En weer vijf dagen later volgt in Kaapstad het duel tegen Ka- meroen. Nederland is in zijn poule geplaatst als groeps- hoofd. De andere zeven groepshoofden zijn gastland Zuid-Afrika, wereldkampioen Italië, Engeland, Duitsland, Spanje, Argentinië en Brazilië. De verliezend nalist tijdens het laatste WK, Frankrijk, ont- breekt in dit rijtje. De prima kwali catiereeks van Neder-
www.lage-rugpijn.nl
Huisstijl opfrissen?
‘Boek Over geloof’
Uw vakkennis naar een hoger niveau?
www.theof ceopleidingen.nl
SHINE STAR
BRIGHT
Grond voor, beleving van, aanleiding tot spiritualiteit. Het boek van Piet Groris telt drie delen: Geloofsleer, Liturgie & Sacramenten en Inleiding op de bijbel. De auteur gaat vragen niet uit de weg, stelt ze, maar windt er niet altijd doekjes om. Kijk voor meer informatie op www. gelderlandvakbladen.nl. Prijs: € 34,90.
www.gelderlandvakbladen.nl
diverse boekhandels en VVV’s in de regio.
Boeken
keukens b.v.
Gratis montage
van uw keuken
Staverenstraat 11, 7418 CJ Deventer Tel.: (0570) 622 102, Fax: (0570) 622 297 www.brouwerkeukens.nl
Nu verkrijgbaar:
3 maanden
[
toppers ] www.gelderland
vakbladen.nl
. . . . . . .
Veluwe Actief: alle hotspots op de Noordoost Veluwe
Met talrijke attracties en activiteiten tot en met
april 2011 en veel praktische informatie, zoals adressen van VVV’s, telefoonnummers van dokters en hulpdiensten.
GRATIS! *zie verderop in deze uitgave
3
-Kra8nt2010
15
Vrijwilligers
De organisatie van het WK voetbal maakt gebruik van zo’n 18.000 vrijwilligers. Uit de bijna 68.000 aanmeldingen vanuit 170 verschillende landen werd een selectie gemaakt van vrij- willigers die ouder dan 18 jaar zijn en in elk geval Engels spre- ken. Er zijn elf Nederlanders geselecteerd. De vrijwilligers worden onder meer ingezet voor de ontvangst en bege- leiding van de media, het ver- zorgen van de accreditaties en op het gebied van de logistiek. Daarnaast zijn er zo’n 2.700 gastheren en -vrouwen nodig voor de negen speelsteden en ruim driehonderd voor FIFA’s Football for Hope toernooi in het Johannesburgse township Alexandra. Dit toernooi is speci- aal gericht op maatschappelijke ontwikkeling via voetbal; er ko- men 32 internationale teams uit achterstandsgebieden spelen.
120 Miljoen
Naar verwachting 100 tot 120 miljoen euro. Dat is het bedrag dat dit jaar wordt uitgegeven aan oranje shirts, toeters, prui- ken en andere WK-prullaria. De opbrengst voor groothan- dels en winkels is hiermee hoger dan tijdens het WK van 2006 en het EK van 2008, die nog voor de economische cri- sis plaatsvonden. Ter vergelij- king: Nederlanders geven zo’n 70 miljoen euro uit aan vuur- werk tijdens de jaarwisseling.
FSC-papier
Deze krant van uitgeverij Gel- derland Vakbladen is, net als de andere uitgaven van dit bedrijf uit Epe, gedrukt op milieuvrien- delijk FSC-papier.
Evenementen in Uitneembaar WK '74: 13 Kleurrijk Zuid-
Verkrijgbaar bij:
2010
THGIRB RATS ENIHS


   1   2   3   4   5