WK-Krant Apeldoorn
P. 1

      
World Cup
Editie Apeldoorn
Nederland
vierde plaats
speelschema Legendarisch
2010
      
World Cup
WK
WK Voetbal: belangrijke case voor Zuid-Afrika én
test- FIFA
Invictus
Het WK Voetbal staat in de startblokken. Van 11 juni tot en met 11 juli is Zuid-Afrika gastheer van het meest prestigieuze voetbalevenement ter wereld. Voor sommigen kan deze periode van talloze voetbaluren op televisie niet snel genoeg voorbij gaan. Anderen verheugen zich
en sommige lokale onder- nemers hebben hun prijzen drastisch verhoogd. En dan waren er nog de problemen met de stadions die niet op tijd af zouden zijn, het open- baar vervoer et cetera. Toch heeft de FIFA alle vertrouwen in een perfect eindtoernooi. Zuid-Afrika heeft een jonge democratie en is een land met een prima infrastructuur. Een groot land (ruim 33 keer zo groot als Nederland) met elf of ciële talen en een enorme verscheidenheid aan natuurschoon. Half juli zul- len we weten of dit prachtige land in staat is geweest het wereldkampioenschap te or- ganiseren zoals de FIFA en miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld het wen- sen.
nH
u al op een knotsgekke voetbalzomer met een hopelijk succesvol Oranje.
et Nederlands Elftal speelt zijn openingswed- strijd op 14 juni in Johan-
land, dat alle wedstrijden wist te winnen, werd beloond met een positie als groepshoofd.
De FIFA hield bij de loting rekening met geogra sche criteria. Dat betekent bijvoor- beeld dat Zuid-Afrika een Zuid-Amerikaanse tegenstan- der krijgt (Mexico) en geen Afrikaanse. Argentinië en Brazilië treffen juist een land uit Afrika in plaats van een land van hun eigen continent. Zuid-Afrika opent het eerste WK op Afrikaanse bodem op 11 juni met een wedstrijd in Johannesburg tegen Mexico. Het WK 2010 vindt in negen
steden plaats, waaronder bekende plaatsen zoals Jo- hannesburg, Kaapstad, Pre- toria en Durban. Maar ook in minder bekende oorden als Port Elizabeth, Polokwane, Rustenburg, Bloemfontein en Nelspruit worden wedstrijden gespeeld.
Er is veel te doen geweest over de toewijzing van Zuid-Afrika; zo zou het land een dergelijk evenement niet goed kunnen organiseren en zou de veilig- heid niet gegarandeerd kun- nen worden. De kaartverkoop vanuit Europa valt tegen, de vliegprijzen rijzen de pan uit
nesburg tegen Denemarken. Vijf dagen later is in Durban Japan de tegenstander. En weer vijf dagen later volgt in Kaapstad het duel tegen Ka- meroen. Nederland is in zijn poule geplaatst als groeps- hoofd. De andere zeven groepshoofden zijn gastland Zuid-Afrika, wereldkampioen Italië, Engeland, Duitsland, Spanje, Argentinië en Brazilië. De verliezend nalist tijdens het laatste WK, Frankrijk, ont- breekt in dit rijtje. De prima kwali catiereeks van Neder-
Oranjefan én Wijnfan? = MATCHED!
Slijterij Wijnhuis ‘t Okshoofd
Huisstijl opfrissen?
SHINE STAR BRIGHT
www.gelderlandvakbladen.nl
‘Boek Over geloof’
Grond voor, beleving van, aanleiding tot spiritualiteit. Het boek van Piet Groris telt drie delen: Geloofsleer, Liturgie & Sacramenten en Inleiding op de bijbel. De auteur gaat vragen niet uit de weg, stelt ze, maar windt er niet altijd doekjes om. Kijk voor meer informatie op www. gelderlandvakbladen.nl. Prijs: € 34,90.
Nu verkrijgbaar:
3
-Kra5 nt 28 010
13
In Zuid-Afrika ging begin dit jaar de lm Invictus in pre- mière. Regisseur Clint East- wood laat daarin zien hoe de kersverse president Nelson Mandela in 1995 het WK rug- by gebruikte om het land te verenigen. Het is niet toeval- lig dat de lm nu uit komt. Met het WK 2010 voor de deur ligt er een nieuwe kans om de verschillende bevolkingsgroe- pen van Zuid-Afrika dichter bij elkaar te krijgen.
Detectives
Tijdens het WK programmeert de KRO tegenover vrijwel ie- dere avondwedstrijd een de- tective. Er komen zo’n vijftig a everingen voorbij. Een fees- telijke premiѐre (30 mei), een Detectivenacht (5 juni) en een expositie (20 jaar KRO Detec- tives) omlijsten het initiatief.
Busslogan
Hyundai is één van de hoofd- sponsors van het WK. Rond de wereldkampioenschap- pen zet het concern een uit- gebreid marketingapparaat in. Eén van de acties is het verloten van een nieuwe Hyundai10. Degene die de origineelste slogan verzint voor op de spelersbus van het Nederlands elftal, wint dit model van de autoproducent uit Zuid-Korea.
FSC-papier
Deze krant van uitgeverij Gel- derland Vakbladen is, net als de andere uitgaven van dit bedrijf uit Epe, gedrukt op milieuvrien- delijk FSC-papier uit verant- woord beheerde bossen.
Boeken
[ toppers ]
www.gelderland vakbladen.nl .......
Uw vakkennis naar een hoger niveau?
www.theof ceopleidingen.nl
Evenementen in Nederland op Uitneembaar WK '74:
Verkrijgbaar bij:
Veluwe Actief: alle hotspots op de Noordoost Veluwe
Met talrijke attracties en activiteiten tot en met
april 2011 en veel praktische informatie, zoals adressen van VVV’s, telefoonnummers van dokters en hulpdiensten.
diverse boekhandels en VVV’s in de regio.
2010
THGIRB RATS ENIHS


   1   2   3   4   5