Page 3 - VA04_2017
P. 3

4
De Regio Centraal
Schapen op visite
10Muziek
Ongeneeslijke liefde
13Thema
Huis &Interieur
8 Hobby & Vrije Tijd 12 Geknipt voor u
14 Standpunt
24 De Top 5 van...
26 Mens & Werk 28 Eten & Drinken 30 Agenda
Foto voorpagina: Henk-Jan Hoekjen, foto 1 op deze pagina: Jan Stenvert, foto 2: Henk-Jan Hoekjen, foto 3: Shawn Zhang, foto 4: vlod007 -  ickr.com
Colofon
Uitgeverij Gelderland | Hoofdstraat 143 | 8162 AE Epe | 0578 - 629 061 info@uitgeverijgelderland.nl | www.uitgeverijgelderland.nl
||
Deze editie van de VA-Krant verschijnt in de gemeenten Epe en Heerde.
Redactie of adverteren in de volgende VA-Krant? Neem vandaag nog contact op met Ton Brands of Mieke Vandenbussche. Of mail: veluweactief@uitgeverijgelderland.nl. Krant niet ontvangen? Zie pagina 18 voor afhaaladressen in uw woonplaats.
FSC®-papier
Deze krant van Uitgeverij Gelderland is, net als de andere uitgaven van het bedrijf, gedrukt op milieuvriendelijk FSC®-papier uit verantwoord beheerde bossen.
‘Epe. Gegarandeerd wild? Als ik hoor dat het de onderne- mers aan het ‘Horecaplein’ niet eens lukt om een keer wat gezamenlijk te organise- ren,dán word ik pas gegaran- deerd wild!’
Harry uit Emst
VA-KRANT INHOUD | 3


   1   2   3   4   5