Page 5 - Contact 03-2016
P. 5

SV Epe
ALGEMEEN
Van de voorzitter
Inmiddels heeft u ons eindejaarsclubblad onder ogen, hetzij op papier dan wel digitaal. Tussen de uitgave van onze presentatiegids (september) en heden hebben er veel activiteiten in onze club plaatsgevonden.
Te beginnen met onze Algemene Ledenvergadering op 31 oktober jongstleden waarbij onze penningmeester zeer gemotiveerd aangaf dat SV Epe zeer waakzaam moet zijn met haar uitgaven. Een alternatief zou kunnen zijn, dat onze sponsorinkomsten omhoog worden gebracht. We ontkomen er op dit moment niet aan om onze contributie licht om- hoog bij te stellen. Om alle geplande activiteiten te kunnen handhaven moet uw bestuur dit moment alle uitgaven, die niet direct noodzakelijk zijn, zeer kritisch tegen het licht houden.
Op het moment van schrijven is onze sponsorcommissie weer op redelijke sterkte, maar dat neemt niet weg dat we altijd wel mensen kunnen gebruiken die zich inzetten om de inkomsten van onze club om hoog te stuwen. Uiteraard zijn hierbij ook dames zeer welkom om deze commissie te komen versterken. Meld u zich a.u.b. aan bij Mirjam Enden- dijk, die op dit moment de enige dame is in de sponsorcom- missie, dus alle dames die zich aanmelden: u heeft al goed gezelschap! Nu we het toch over onze dames hebben: kom op zaterdag eens kijken bij deze afdeling. Met name ons 1e damesteam timmert aan de weg met echt bijzonder goed voetbal, voortreffelijk combinatiespel en met een tomeloze inzet. Ik heb het met eigen ogen mogen aanschouwen, een groot compliment voor speelsters, trainers en begeleiding!
Sportief beleefden we toch nog redelijk onverwacht een (klein) hoogtepunt op 30 oktober. We werden toch wel
een beetje onverwacht periodekampioen omdat koploper Heerde zijn wedstrijd verloor. En op 13 november speelden
we thuis tegen Heerde. Circa 1.200 toeschou- wers omzoomden ons hoofdveld, een derby die gezien de belangen en de sfeer jaren niet zo gespeeld is, en wat een beleving voor onze spe- lers en toeschouwers en ook nog de winst van 3-1 die op dat moment de koppositie verste- vigde. Ook de sfeeractie van onze O19 (A-jeugd) met begeleiders gaf een morele steun aan onze selectie, mannen dit hebben we in jaren niet zo gezien!
Met de nog te spelen wedstrijden voor de winterstop zullen we toch nog al onze kwaliteiten moeten aanspreken om deze positie te handhaven dan wel misschien te versterken. Uw bestuur heeft er alle vertrouwen in, dat we komend voorjaar nog op een positie staan die aanleiding geeft voor een grootse happening.
Er kunnen op de wedstrijddag bij uitwedstrijden een be- perkt aantal supporters mee in de spelersbus. U kunt zich opgeven (uiterlijk donderdags) bij Henk van Boven achter de bar. Onze spelers beschouwen dit als grote steun en zij hebben die nodig omdat alle clubs zich vanaf nu extra inspannen tegen de koploper.
Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de trekking van onze kerstverloting, en ook wijs ik u (misschien wel overbodig) graag op onze jaarlijkse ‘Boerenkooldag’ op 8 januari 2017.
Ik wens u in alle opzichten fijne feestdagen en een goed 2017 toe!
HENK PALM Voorzitter
(advertenties)
SV Epe CONTACT 5
    


   3   4   5   6   7